Saturday, 7 September 2013

Kerja Memasang Atap (Concrete Roof Tiles)

Bagi pembinaan sesebuah rumah, kerja-kerja untuk membina bumbung rumah memakan kos yang agak tinggi. Kos untuk membeli bahan untuk kerja bumbung rumah ini iaitu kayu untuk kekuda rumah dan atap adalah kurang lebih RM30,000.00. Untuk bumbung rumah ini, saya menggunakan atap jenis Monier Advance Contour Roof berwarna Pure Brown. 

Rekabentuk bumbung dari pandangan hadapan 
Saya telah membeli atap dan aksesori dengan kuantiti seperti berikut : 

Bil Perkara Kuantiti Harga Seunit (RM)
1  Monier Contour Roof Tiles 4500 pcs
2.15 
2  Ridge and Hip Tiles250 pcs
11.30 
3  Hip Starter 11 pcs
18.00 
4  3-Way Apex 3 pcs
32.00 

Atap baru sampai ke tapak terus dari kilang Monier Dengkil
Warna pure brown - satu pallet 288 keping tiles
Advanced Contour Roof Tiles
Kepingan atap disusun diatas kayu terlebih dahulu
Pandangan kanan dari belakang - atap siap disusun
Pekerja sedang memasang atap
Atap hampir siap dipasang - tukang sedang memasang ridge tiles
Bentuk bumbung dari pandangan kanan
Pandangan sebelah kiri