Saturday, 10 August 2013

Kerja-Kerja Membina Kekuda Bumbung Rumah

Bermula 6 Ogos 2013, kerja-kerja membina kekuda bumbung rumah dibuat sebaik sahaja roof beam siap sepenuhnya. Untuk kekuda bumbung rumah ini, saya menggunakan kayu Kelat masak (gred A) dan telah membeli kayu dengan saiz dan kuantiti berikut :

Bil Perkara Kuantiti Harga seKaki (RM)
1  Kayu 2x5 (panjang 24ka) 17 batang
2.90 (69.60 sebatang) 
2 Kayu 2x5 (panjang 20ka)41 batang
2.70 (54.00 sebatang) 
3  Kayu 2x5 (panjang 18ka)17 batang
2.70 (48.60 sebatang) 
4  Kayu 2x5 (panjang 14ka)12 batang
2.70 (37.80 sebatang) 
5  Kayu 2x5 (panjang 12ka) 47 batang
2.70 (32.40 sebatang) 
6  Kayu 2x4 (panjang 24ka)16 batang
2.30 (55.20 sebatang) 
7  Kayu 2x4 (panjang 22ka) 46 batang
2.30 (50.60 sebatang) 
8  Kayu 2x4 (panjang 20ka) 20 batang
2.10 (42.00 sebatang) 
9  Kayu 2x4 (panjang 12ka)74 batang
2.10 (25.20 sebatang) 
10  Kayu 2x4 (panjang 10ka) 38 batang 2.10 (21.00 sebatang) 
11  Kayu 2x4 (panjang 8ka) 13 batang 2.10 (16.80 sebatang) 
12  Kayu 1x2 1 tan
1300 se Tan 

Rekabentuk bumbung pandangan depan
Kekuda kayu sedang dalam pembinaan
Kayu kekuda yang telah siap dipasang
Kekuda bumbung di ruang makan
Kekuda bumbung bahagian dapur
Kekuda bumbung dari pandangan kanan